Jak poważne konsekwencje może mieć wezwanie na policje w sprawie szybkiej pożyczki chwilówki?

Branie szybkich pożyczek, czyli tak zwanych chwilówek jest jak najbardziej rozwiązaniem dogodnym i bezpiecznym, pod warunkiem odpowiedzialnego podejścia do całej sprawy. Szczególnie ważne jest zadbanie o terminową spłatę całego zobowiązania według terminów wyznaczonych w umowie pożyczki. Kiedy jednak unika się spłacania swoich zobowiązań należy być świadomym ewentualnych konsekwencji. W najbardziej poważnych przypadkach może to być między innymi wezwanie na policje w sprawie chwilówki. Nie należy się jednak za bardzo stresować, gdy umowa została zawarta w sposób prawidłowy, a wszystkie podane dane osobowe były prawdziwe.

Jak przebiegnie sprawa po wezwaniu na policje?

Kiedy otrzyma się wezwanie na policje w sprawie chwilówki należy koniecznie wybrać się na komisariat, aby wyjaśnić całą sprawę. Przeważnie bowiem, wierzyciele korzystają z takich rozwiązań, aby postraszyć dłużników przed dalszymi konsekwencjami i zachęcić ich do spłacania długu. Udając się na przesłuchanie należy przedstawić sprawę z własnej perspektywy, a przede wszystkim udowodnić, że umowa była zawarta z użyciem prawidłowych, prawdziwych danych osobowych. To sprawia, że umowa jest ważna i nadal obowiązuje, a zadłużenie należy spłacić wraz z naliczonymi odsetkami. Chwilówki spłacane nawet po terminie, lecz regularnie nie będą prowadziły do poważnych konsekwencji i zakończenia sprawy na policji lub przed sądem.